25 Mayıs 2024 Cumartesi

Türkiye'de eğitimdeki eşitsizliklere neden karşı çıkılmıyor?

Eğitim sisteminde nitelikli, niteliksiz ve özel okul, devlet okulu gibi ayrımlar pek çok ülkede tepki ile karşılamasına karşın ülkemizde eğitimde bu tarz reformların tepki ile karşılaşmaması düşünüdürücü.

 


Fransa'da binlerce öğretmen, hükümetin öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını hedefleyen "bilgi şoku" reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı gösteri düzenledi. (1) Birkaç ay önce de Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yeni yasa tasarısı başkent Atina’da öğretmenler ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişi tarafından protesto edilmişti. (2)

Türkiye'de ise orta öğretimde öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u özel okullarda okuyor. Devlet okullarında ise imam hatip okullarının yanı sıra nitelikli okullar oluşturularak eğitim sistemi parçalı hale getirildi. Çok sayıda özel üniversite açılmış bulunuyor. Özel orta öğretim okulları ve özel üniversiteler aynı zamanda öğrencilere yurt dışı kariyer planlaması yapan yerler olma işlevini üstleniyor. 


Eğitim birliğini sağlamaya yönelik olan Tevhidi Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924 tarihinde Meclis'te kabul edilmişti

Oysa Türkiye'de Cumhuriyetin kurulmasından hemen sonra eğitim birliğini sağlamaya yönelik olan Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilmişti. Gelinen noktada mesleki eğitimi sınırlarını aşmış bulunan imam hatip okulları, özel okullar ve sınava dayalı oluşturulan nitelikli okullar ile proje okulu uygulamaları Cumhuriyetin başlarında benimsenmiş olan eğitim birliği anlayışıyla bağdaşmıyor. Bu uygulamalar aynı zamanda eğitimde eşitsizliklerin artmasına neden oluyor. Peki Avrupa ülkelerinde son dönemde örneklerine sıkça rastladığımız eğitimdeki eşitsizliklere karşı tepkilere ve protestolara ülkemizde neden rastlayamıyoruz? 

Eğitim sisteminde ortaya çıkan eşitsizliklere karşı çıkılmamasında ülkemizde toplumun örgütlülüğün engellenmiş olması ya da var olan örgütlerin toplumsal sorunları yeterince gündemlerine almamaları etkili oluyor. Öğretmen sendikaları, veli dernekleri vb. yapılarda başka konuların ön plana çıkarılarak, eğitimde eşitsizlikler yaratan uygulamalara yeterince tepki gösterilmemesi mazur gösterilemez.


Kaynaklar:

1. Fransa'da "öğrencileri ayrıştırıcı" reform: Binlerce öğretmen eylem yaptı. https://www.birgun.net

2. Yunanistan’da binlerce kişiden “özel üniversite” protestosu. https://www.ntv.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder