28 Mart 2024 Perşembe

Eğitimdeki sorunlar velilere mi havale edilmeli?

Basında yer alan habere göre Eğitim Sen Çanakkale Şubesi son dönemde gündeme gelen ÇEDES projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sendika ‘’Çocuklarınızın ÇEDES ve Benzeri Projelerin Etkinliklerine Katılmasına İzin Vermeyin!’’ diyerek velileri uyardı. Sendikaların kendi alanları ile ilgili sorunlarda konuyu bireylerin sorumluluğuna havale eden yaklaşım sergilemesi çok yerinde bir yaklaşım olmasa gerekir.   
Eğitimin kamusal işlevlerinden uzaklaşma

Eğitim sendikalarının eğitim alanında yaşanan sorunlara duyarlı olması elbette doğru ve kendilerinden beklenen bir tutumdur. Ancak ÇEDES projesi ile ilgili olarak Eğitim Sen sendikasının velilere yaptığı çağrının doğru olup olmadığı kuşkuludur. ÇEDES uygulaması hiç kuşkusuz kamusal eğitim anlayışı açısından yanlıştır. ÇEDES projesi aracılığı ile kamu kurumu dışındaki yapılara okullarda öğrencilerin eğitimi konusunda sorumluluk verilmesi, eğitimin kamusal özelliğini zedelemekte ve çok başlılığa yol açmaktadır. ÇEDES projesi tarzı uygulamalar eğitimin kamusal işlevlerinden uzaklaşılmasına yol açmakta, deyimi yerindeyse “yerli ve milli” eğitim anlayışına da ters düşmektedir. 

Eğitimin sorumluluğu anne babalara yüklenemez 

Eğitim Sen’in ÇEDES projesine karşı çıkmakla doğru bir tutum almakla birlikte bunun için velilere çağrı yapması ise sorunludur. Çünkü ülkemizde devletin eğitim hizmetlerinin sorumluluğunu giderek daha az üstlenmesinin bir yansımasını ÇEDES gibi projeler aracılığı ile eğitim alanında kamu kurumu olmayan yapılara alan açılması oluşturuyorsa, bunun diğer bir yansımasını ise velilerin özel okullara yönlendirilmesi oluşturmaktadır. Basında yer alan bir diğer habere göre özel okulların derslik sayısının, temel eğitimde ilköğretim kademesi hariç hemen her kademede devlet okullarının derslik sayısını geride bıraktığı belirlendi. 

Gerek özel okulların eğitimdeki payının artması, gerekse de devlet okullarında kamu kurumları dışındaki yapıların giderek daha fazla etkin olması eğitime ayrılan kamu kaynaklarının azalmasının sonucu olarak ortaya çıkıyor

Velilerin özel okul tercihi yapmalarında çocuklarının tam gün eğitim veren bir okula gönderme isteğinin yanı sıra devlet okullarında giderek eğitimin bilimsellikten uzaklaşması neden oluyor. Gerek özel okulların eğitimdeki payının artması, gerekse de devlet okullarında kamu kurumları dışındaki yapıların giderek daha fazla etkin olması ise eğitime ayrılan kamu kaynaklarının azalmasının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bir başka deyişle ÇEDES projesi gibi uygulamalar aracılığı ile kamu kurumu olmayan yapılara giderek daha fazla alan açılıyor olması velilerin özel okul tercihi yapmasına neden olan bir başka faktör olarak ortaya çıktığı biliniyor. (2) İşte bu nedenle Eğitim Sen sendikasının velilere ÇEDES projesine onay vermeme çağrısı yapması yaklaşımı sorunludur. Yapılması gereken eğitim alanı ve çocuk gelişimi ile ilgili diğer sendika, meslek odası, dernek gibi yapılarla birlikte bu alanın sorunlarının masaya yatırılması ve nitelikli, kamusal eğitim hakkı için etkin girişimlerde bulunulmasıdır. Sendikaların öncelikli görevi de eğitim sorunlarına çözüm bulmayı  velilerin bireysel çabalarına havale etmek yerine örgütlü topluma yakışır şekilde nitelikli, kamusal eğitim mücadelesini daha ileri bir aşamaya taşımak olsa gerekir. 

Kaynaklar:

1.Eğitim Sen: "Çocuklarınızın ÇEDES Projelerine Katılmasına İzin Vermeyin" https://www.caninsesi.com.tr/haber/19441593/egitim-sen-cocuklarinizin-cedes-projelerine-katilmasina-izin-vermeyin

2.Özeldeki derslik sayısı, kamuyu solladı https://artigercek.com/guncel/ozeldeki-derslik-sayisi-kamuyu-solladi-288461h#:Hiç yorum yok:

Yorum Gönder