2 Kasım 2022 Çarşamba

Küçük yaşta yabancı dil eğitimi pedagojik mi?

Eleştirel pedagoji alanının önde gelen isimlerinden Paulo Freire dilin yanlızca iletişim aracı olmadığını aynı zamanda ulusal varlık için alt yapı oluşturduğunu belirtiyor. 


Freire'nin bu görüşü yabancı dil öğreniminin ulusal kültürün varlığı ve gelişimi açısından riske yol açıp, açmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Ülkemizde ana sınıfı ve kreşlerden başlayan ve sonrası özel okul sistemi ile devam eden yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesi furyasının ulusal varlığa etkisi nasıl olmaktadır?

Küçük yaşta yabancı dil ağırlıklı eğitim müfredatı ulusal varlık alt yapısı açısından riskli bir yönelimi oluşturuyor 


Çift dilli eğitim eğer çocuk ana dilinin konuşulduğu ülkeden farklı bir yerde büyüyor ve orada yaşamaya devam edecekse gündeme gelebilecek bir seçeneği oluşturuyor. Ana dillerinin konuşulduğu bir ülkede yaşayan çocukların küçük yaştan itibaren çift dilli eğitime tabi tutulması pedagojik açıdan tartışmalı bir durumu oluşturuyor. 

Paulo Freire dilin yanlızca iletişim aracı olmadığını aynı zamanda ulusal varlık için alt yapı oluşturduğunu belirtiyor


Ülkemizden eğitim bakanlığının isminin önünde miili ön ekinin bulunduğu biliniyor. Ayrıca eğitim müfredatının muhafazakar içerikte yapılandırıldığı ve bu özelliğine giderek daha fazla önem atfedildiği de biliniyor. Peki ulusal varlık açısından uygun bir alt yapı sağlayıp, sağlamayacağı tartışma konusu olabilecek yabancı dil ağırlıklı ve çift dilli eğitim yöneliminin milli vurgusu ön plandaki eğitim müfredatında kendine yer bulabilmesi nasıl açıklanabilir?

Deniz Akgün

Kaynak: 
1. Paule Friere. Eleştirel pedagoji. Ayrıntı yayınları, 2010.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder