29 Kasım 2022 Salı

Eğitim çağındaki çocukların yüzde 9'u okula gitmiyor

Eğitim Reformu Girişimi'nin 2022 yılı Eğitim İzleme Raporu'na göre ülkemizde 14-17 arası çocukların yüzde 9'u eğitim sisteminde yer almıyor. Eğitim Reformu Girişimi’nin raporuna göre, Türkiye’de, 14 yaşındaki çocukların yüzde 4,3’ü okula kayıtlı değilken bu oran 17 yaşındaki çocuklarda bu oran yüzde 13,1’e kadar yükseldi. Eğitim Reformu Girişimi'nin 2022 yılı Eğitim İzleme Raporu raporuna göre 14-17 yaş grubundaki öğrencilerin kızlarda yüzde 9,5'u, oğlan çocuklarda ise yüzde 9,0'u okula gitmiyor. Oğlan çocukların işgücüne katılım oranı yüzde 22,9’ken, kız çocuklarda bu oranın yüzde 9,5 olduğu dikkate alındığında resmi işgücü katılım oranlarında görünmeyen kız çocukların nerede olduğu da Rapor'da soruluyor. 

Eğitim yaşamının dışına itilmiş çocukların okula gitmeme nedeni ile ilgili veri bulunmuyor


Eğitim sisteminin dışında itilmiş olan çocukların ne kadarının çalışma yaşamında olduğu, ne kadarının çocuk evliliği ile aileye karıştığı, ne kadarının ev içi işlerde üstlerine düşen sorumluluklar nedeniyle okula gidemediği ve kadarının ailelerin okul masraflarını karşılayamadığı için okula gönderilmediği bilinmiyor. Ülkemizde 12 yıllık eğitimin zorunlu olduğu dikkate alındığında eğitim çağındaki her on bir çocuktan birinin eğitim görmeme nedenlerinin neler olduğu ve bu konuda ne tür çalışmalar yürütüldüğü konusu önem taşıyor.


Kaynak:
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder