1 Aralık 2022 Perşembe

Sınav odaklı eğitim sistemi ile nereye kadar?

Herkesin herkesle rekabet etmesinin teşvik edilmesi ve sınavlar aracılığıyla oluşturulan öğrenciler arası rekabet ortamı yapıcı değil yıkıcı bir eğitim ortamı oluşturuyor.

Mersin’de 12 yaşındaki öğrenci sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşını öldürdü. Sınav odaklı eğitim modeli ile böylesi korkunç bir olayın yaşanması sınav odaklı eğitim sistemi hakkında yeniden düşünmeyi gerektiriyor. Çünkü sınav odaklı eğitim kendisi öğrencilerde gerilime ve kaygının artmasına neden oluyor. 

Sınav odaklı eğitim sistemi kaygıyı arttırıyor

PISA´nın Nisan 2017´de açıkladığı "Öğrenci Refahı" temalı raporuna göre Türkiye´deki öğrencilerin kaygı ortalaması da hayli yüksek. Türkiye'de öğrencilerin yüzde 56'sı ders çalışırken stres yaşadığını belirtiyor. Türkiye bu oranlarla İtalya´nın ardından Avrupa'da öğrencilerin ders çalışırken en fazla kaygı duyduğu ikinci ülke oldu. 

Eğitimin işlevleri arasında bireylerin eğitim sonrası yaşamlarında işgücü olarak üstlenecekleri sorumluluklarla ilgili tahsis edici rolü de bulunuyor. Bireyler aldıkları eğitime göre belirli mesleklerin kimler tarafından sürdürüleceği de belirlenmiş oluyor. Farklı mesleklerin edinilmesi aşamasında farklı okullara girişin sınava dayalı olması ise öğrencilerin üzerinde giderek artan baskının oluşumuna yol açıyor. Eğitimin merkezinde sıralama, yarışma ve performansın  olması öğrencilerin akademik ve sosyal gelişmelerini aksatmakla kalmıyor, sürekli ruhsal örselenmeleri yoluyla ciddi ruhsal sorunların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor.

Eğitim sisteminin öğrenciler arası sıralama ve yarışma yerine dayanışmayı, branşlaşma yerine kültürel gelişmeyi, sınav odaklı ezbercilik yerine eleştirel düşünme kapasitesini geliştirmeyi hedeflemesi gerekir


Sınav odaklı eğitimin öğrenilen her şeyi hatırlama becerisi kazandırarak ve ezberciliği özendirerek öğrencilerin anlayış ve kavrayış yetilerinin ve öğrenme potansiyellerinin giderek körelmesine yol açtığı belirtilmektedir. Eğitim sisteminin öğrenciler arası sıralama ve yarışma yerine dayanışmayı, branşlaşma yerine kültürel gelişmeyi, sınav odaklı ezbercilik yerine eleştirel düşünme kapasitesini geliştirmeyi hedeflemesi gerekir.  

Deniz Akgün

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder