28 Eylül 2022 Çarşamba

Sessiz istifa, eğitimden kopuş ve dibe batış

İnsan kaynakları platformu Youthall Türkiye “Sessiz İstifa” araştırması sonuçlarına göre iş yerine kendisini ait hissedenlerin oranı sadece yüzde 18,5 olarak bulundu.

Sessiz istifa genel anlamıyla “işte en azını yapmak, yapılması gerekenler dışında hiçbir şey yapmamak, özel hayatı korumak ve daha az sorumluluk almak” olarak ifade edilen sessiz bir vazgeçiş süreci olarak tanımlanıyor. “Sessiz İstifa” hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna gençlerin yüzde 24’ünün sessiz istifa sürecindeyim demesi ve yüzde 46,6’sının bu kavrama yatkın olduğunu belirtmesi, konunun Türkiye’de de yaygın olduğunu ortaya koydu. (1)

Diğer taraftan artan hayat pahalılığı, kira ücretlerinden gıdaya yapılan zamlar, barınma masrafları üniversite öğrencilerini de geçim derdine düşürdü. Pahalılıkla mücadele edemeyen üniversite öğrencileri memleketlerine dönmeyi tercih ederken, örgün öğretim açık öğretime dönüyor. (2)


Nitelikli eğitimin olmaması 
gençlerin sonraki meslek yaşamında da 
verimli çalışabileceği bir iş yaşamında 
yer almasına engel oluyor.


Güney Kore gibi bazı Uzak Asya ülkeleri 1960'lı ve 1970'li yıllarda eğitimi sosyal sermaye gibi ele alarak, eğitime yapılan yatırımların sonucunda yüksek teknoloji kullanan sektörler üzerinden kalkınma yoluna girebilmişlerdi. Bu özellikleri nedeniyle bu ülkelere Asya kaplanları adı takılmıştı. 

Türkiye'de ise devletin eğitime yatırım yapmaması/yapamaması nedeniyle son yıllarda gençler giderek eğitimden uzaklaştı. Nitelikli eğitimin olmaması gençlerin sonraki meslek yaşamında da verimli çalışabileceği bir iş yaşamının ortaya çıkmasına engel oluyor. Eğitime yatırım yapmayan ve planlı kalkınma politikalarına sahip olunmayan ülkemizde ekonomik ve sosyal yaşam giderek kötüleşiyor. Gemi su alıyor ve dibe doğru batıyor. Kaptan koltuğunda kimin oturacağından ziyade geminin batışı nasıl önlenecek, bu konuya odaklanmakta fayda var. 


Kaynaklar:


1. Türkiye'de dört gençten biri 'sessiz istifa' sürecinde. https://www.bloomberght.com/turkiye-de-dort-gencten-biri-sessiz-istifa-surecinde-2315953

2. Üniversite öğrencilerinin tek derdi geçinebilmek. https://www.birgun.net/haber/universite-ogrencilerinin-tek-derdi-gecinebilmek-404213

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder